EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

May 202022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS Güvenlik Görevlisi pozisyonu ile ilgili daha detayl? bilgi almak ya da di?er i? f?rsatlar?n? incelemek için a?a??daki sayfalar? inceleyebilirsiniz. br br De?erli Aday br Bata Turizm Denizcilik Demir Çelik Ve ?n?aat San. Tic. A.?., S… SUSESI LUXURY RESORT HOTEL click here for more details and apply

May 182022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS ?? Tan?m? 58 Odal? 4 Y?ld?zl? otelimizde ön büro görevlisi olarak çal??acak tak?m arkada?lar? aramaktay?z. Misafirlerin giri? – ç?k?? i?lemleri ve faturalar?n? düzenlemekten sorumlu olacak ?eklinde çal??acakt?r. Aranan Nitelikler … New Gate Hotel click here for more details and apply

May 182022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS Kumköy Mevkiinde bulunan otelimizde Muhasebe departman?nda çal??acak personel aray???m?z bulunmaktad?r. -Ãœniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, -Tercihen otel muhasebe deneyimi olan, -E-fatura sistemine hakim, -Tak?m çal??mas?na u… Side Alegria Hotel click here for more details and apply

May 172022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS · Meslek Yüksek Okulu A?ç?l?k bölümlerinden mezun ya da kalfal?k veya ustal?k belgesine sahip, · Hijyen sertifikas?na sahip, · Benzer pozisyonda 2 y?l deneyimli, · Hizmet kalitesini her zaman ileri ta??may? hedefleyen, · ?leti?imi g… Ibis Hotel Tuzla-Istanbul – Turismo, Hostelería click here for more details and apply

May 152022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS ?stanbulun Sa?l?k vadisi ?i?li Fulya bölgesinde yer alan Vital Hotel Fulya da görev almak üzere Komi tak?m arkada?? aray???m?z bulunmaktad?r. Turizm otelcilik alan?nda e?itim veren Lise veya Meslek Yüksekokulu mezunu, 5 y?ld?zl? oteller… Vital Gayrimenkul Yatirim Ticaret A.S. – Turismo, Hostelería click here for more details and apply

May 142022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS ?? Tan?m? Ç?narc?k-Yalovada bulunan otelimiz için a?a??daki niteliklerde kat hizmetleri görevlisi aray???m?z mevcuttur. Aranan Nitelikler Temizlik ve hijyen kurallar?na özen gösterebilen Titiz, pratik, düzenli çal??abilen ??ini sa… GRAND KRONE HOTEL click here for more details and apply

May 142022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS Elite World Hotelsin vizyonuna katk? sa?lamak isteyen, kurumsal de?erlerimize ba?l?, alan?nda kariyer hedefleyen yukar?da belirtilmi? niteliklere uygun, Bas?n Ekspressde bulunan 5 y?ld?zl? Elite World Hotel Europeda görevlendirilmek üzer… ELIT WORLD HOTELS – Turismo, Hostelería click here for more details and apply

May 112022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS Marriott International* dan fazla ülke ve 5,* otelle, çok say?da markas?, otelleri ve çal??anlar? için sundu?u geli?im imkanlar?yla dünyan?n lider konaklama ?irketidir. W Istanbul tasar?m öncüsü bir oteldir klasik dokunu?larla birli… W Istanbul Hotel click here for more details and apply

May 062022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS Sapanca Yüzevlerde 10 odal? Butik Otelimiz için a?a??daki kriterlere uygun kat görevlisi tak?m arkada?lar? ar?yoruz. – Otellerde benzer pozisyonda çal??m?? veya bu pozisyon için istekli, -Tercihen Adapazar?, Serdivan, Erenler civar ilçele… Sapanca View Hotel click here for more details and apply

May 052022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS Türkiyenin ilk 5 y?ld?zl? Kongre Oteli olan Grand Cevahir Hotel & Kongre Merkezi sahip oldu?u ilklerle sektörde farkl?l?k yaratmaya devam ediyor. Avrupan?n en büyük Balo Salonuna sahip olan otelimiz 5 y?ld?zl? teknolojiyi 5 y?ld?zl? konfor … Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi – Turismo, Hostelería click here for […]

May 052022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS Uluslararas? turizm sektöründe faaliyet gösteren InterContinental Hotel Groupsa ait, aç?lmas? planlanan Crowne Plaza Istanbul Tuzla Marina Hotel Tuzla/?stanbul bölgesinde bulunan otelimizin F&B Servis bölümünde Captain pozisyonunda gö… Crowne Plaza Istanbul Tuzla Marina Hotel – Turismo, Hostelería click here for more details and apply

May 022022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS Tüm otel odalar?n?n, meydan alanlar?n?n ve tüm otel arka alanlar?n?n temizlik, bak?m, düzen ve görünü?ünü Ramada Hotel & Suites by Wyndham prosedür ve ilkelerini en uygun bir ?ekilde yerine getirmek. Tercihen en az 1 y?l benzer pozisyond… Ramada Hotel & Suites Sisli – Turismo, Hostelería click here for […]