EUCOOKIELAW_BANNER_TITLE

May 232022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS Memorial Sa?l?k Grubu – Biyomedikal Teknikeri ?? Aç?klamas? Türkiyede pek çok ilke imza atarak sa?l?k hizmetleri standard?n?n yükselmesine öncülük eden Memorial Sa?l?k Grubu*0 y?l?ndan itibaren h?zl? bir geli?im göstererek*0e y… Memorial Saglik Grubu Is Ilanlari click here for more details and apply

May 232022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS Sistem yöneticili?i ile ilgili çe?itli proje ve i?letme ihtiyaçlar? için çözümler üretmek, Yeni sunucular yükleme, mevcut sunucular?n yeniden yap?land?rma i?lerini, donan?m, çevre birimleri, hizmet ayarlar?, depolama yap?land?rmalar?n? yü… DENIMPA TEKSTIL TICARET A.S. click here for more details and apply

May 232022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS ?? Tan?m? Sultangazi lokasyonuna ula??m problemi olmayan, Vergi beyannamelerini haz?rlayabilen (KDV , Muhtasar, Geçici, BA-BS, DAMGA VERG?S?) , Genel muhasebe konular?nda en az iki y?l tecrübeli, Tercihen Mali Mü?avirlik ofislerinde t… sacli tekstil san tic as click here for more details and apply

May 232022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS P?narba??nda çanta ve valiz üretimi yapan firmam?zda çal??mak üzere a?a??daki niteliklere sahip çal??ma arkada?lar? ar?yoruz. – Ãœniversitelerin endüstri mühendisli?i, tekstil mühendisli?i vb. bölümlerinden mezun, – Esnek çal??ma saatler… Ege Valiz Saraciye click here for more details and apply

May 232022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS Türk Ka??t ve Karton Sektörü nün lideri, Ortado?u ve Balkanlar?n en büyük entegre ka??t ve karton üreticisi, 46 ülkeye ihracat yapan** ton/y?l ka??t imal kapasitesi, 85* ton/y?l karton üretimi ile MOPAK Ka??t Karton San. Ve Tic. … Mopak Kagit-Karton San. ve Tic. A.S. click here for more details […]

May 232022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS Aranan Nitelikler Dan??manl???n? Yapt???m?z Firmalar ?çin ekip arlada?lar? Ar?yoruz Sözlü ve Yaz?l? Olarak Gelen Taleplerin Yan?tlanmas?d?r Etkin ileti?im becerisine sahip, Tak?m çal??mas?na yatk?n, Diksiyonu düzgün personeller arama… kaya hirdavat click here for more details and apply

May 232022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS ?irketimizin, TRABZON ?ubesinde istihdam edilmek üzere Tam Tasdik alan?nda deneyimli denetçilere ihtiyaç vard?r. Tam Tasdik Denetçisi – Ãœniversitelerin Maliye, ?ktisat, ??letme bölümlerinden mezun, – Vergi mevzuat?na ve tek düzen he… BOGAZICI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE DENETIM A.S. click here for more details and apply

May 232022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS Aranan Nitelikler: 1. Ön muhasebe ve genel muhasebe bilgisi olan, 2. En az 3 y?l GIDA sektöründe ön muhasebe ? sat?? muhasebesi deneyimine sahip, 3. NETS?S program?n? ÇOK ?Y? kullanabilen, 4. MS Office programlar?n?, özellikle Excel… Ikizler Gida click here for more details and apply

May 232022
 

CLICK HERE TO SEARCH FOR SIMILAR OFFERS ?? Tan?m? Bayan giyim üzerine online sat?? ve ihracat yapan firmam?za partime çal??acak bayan herbeden manken ar?yoruz Aranan Nitelikler Deneyimsiz bayan manken ar?yoruz Beden olarak her bedene ihrac?m?z vard?r Ek Bilgiler ?lan… Arsiyan click here for more details and apply